PENGENDALIAN DAN PENYIMPANAN ITEM RANTAIAN SEJUK

PENGENDALIAN DAN PENYIMPANAN ITEM RANTAIAN SEJUK

DEFINISI RANTAIAN SEJUK

Sistem mengangkut dan menyimpan ubat /vaksin pada suhu yang

telah ditetapkan. Ini termasuklah dari peringkat pengeluaran

sehingga ubat diadministrasikan kepada seseorang individu /

pengguna.

 

CONTOH UBAT RANTAIAN SEJUK

  • Vaksin
  • Insulin
  • Ubat Mata- Latanoprost 0.005% Eye drop
  • Ubat kegunaan O&G- Syntometrine, Oxytocin
  • Ubat OT- Atracurium, Suxamethonium
  • Ubat Cytotoxic-Epirubicin, Doxorubicin, Paclitaxel
  • Ubat Nefrologi-Erythropoietin alpha/Beta

 

KENAPA IA PENTING?

  • Mengekalkan potensi optima dan keberkesanan (Efficacy)
  • Menghapuskan penyakit yang boleh dihalang (Immunizable Diseases) – vaksin
  • Kes pelupusan ubat akibat kegagalan rangkaian sejuk

 

Jenis-Jenis Penunjuk (Indicator) 

1.Vaccine vial monitor

2.Freeze Watch Indicator

3.Vaccine Monitor

4.Jangkasuhu Minimax

 

Sila klik di link ini untuk info selanjutnya

 

COLD CHAIN SLIDES

Close Menu