FULL PAYING PATIENT (FPP)

Dasar FPP Skop perkhidmatan oKepakaran yang terlibat adala...

single project cover
  • Date: 25th March 2016
  • Category: Business Design Facilities

Dasar FPP

  • Skop perkhidmatan

oKepakaran yang terlibat adalah Obstetrik & Ginekologi, Ortopedik, Pembedahan Am, Otorhinolaringologi, anestesiologi, Pengimejan, Rehabilitasi dan Patologi.

oPesakit luar dan pesakit dalam.

oTerhad kepada katil kelas 1 dan katil kelas eksekutif.

  • Waktu operasi

oPesakit luar

Hari bekerja – setelah selesai merawat pesakit awam

(2 petang – 5 petang)

  • Waktu beroperasi

oPesakit jagaan harian

Hari bekerja – setelah selesai merawat pesakit awam dan perkhidmatan berakhir sebelum jam 7.00 petang

oPesakit dalam

Perundingan dilakukan setelah selesai merawat pesakit awam

Tatacara Pembedahan dan Perubatan yang memerlukan kemudahan bilik bedah hanya boleh dilakukan selepas waktu pejabat kecuali kes kecemasan dan kes tertentu selepas mendapat kebenaran Pengarah Hospital.

READ MORE   RISALAH FPP HSI