MEDICAL RECORD

PENGENALAN

Unit Rekod Perubatan berada di Aras 1,  Hospital Sultan Ismail Johor Bahru, bersebelahan dengan Klinik Radioterapi/Ongkology.  Unit Rekod Perubatan  adalah kumpulan perkhidmatan sokongan bukan klinikal yang bertanggungjawab menguruskan rekod-rekod  pesakit, pengumpulan data dan statistik  untuk Hospital Sultan Ismail dan Kementerian Kesihatan.

Unit pengurusan rekod terdiri dari:

 1. Pentadbiran
 2. Medico Legal
 3. Statistik
 4. Kualiti
 5. Penyimpanan dan pengurusan rekod

AKTIVITI DAN PROGRAM

  1. Pengurusan Rekod Perubata
   • Mengurus penerimaan rekod pesakit (BHT) dan x-ray
   • Merekod (tracking) rekod – rekod yang diterima untuk penyimpanan.
   • Menerima permohonan pinjaman rekod-rekod pesakit
   • Merekod pengeluaran rekod yang dipinjam.
   • Pelupusan rekod apabila cukup tempoh pelupusan.
   • Urusan borang-borang rekod perubatan. (Borang Statistik dan maklumat pesakit)
   • Menguruskan permohonan pengesahan sara ubat dan pembelian alatan perubatan
   • Menguruskan permohonan pengesahan rawata
  2. Perkhidmatan bagi permohonan dan penyediaan Laporan Perubatan
   • Menerima permohonan  daripada Peguam, Polis, Kwsp. Perkeso, Persendirian, Majikan, badan-badan kerajaan dll.
   • Merekod/mendaftar permohonan laporan perubatan
   • Urusan penyediaan laporan perubatan oleh Pegawai Perubatan/Pakar Perubatan/Lembaga Perubatan.
   • Penyediaan bayaran balik  laporan perubatan oleh doktor.
   • Urusan surat menyurat permohonan laporan perubatan.
   • Menguruskan sidang Jemaah Doktor Perkeso setiap bulan
   • Menguruskan permohonan Lembaga
   • Perubatan dari jabatan-jabatan dan majikan
  3. Statistik Rekod Perubatan
   • Mengumpul, menyemak  dan menyediakan statistic hospital untuk Pusat Informatik Kesihatan, JKN Johor dan Pejabat Kesihatan Johor Bahru.
   • Menyediakan maklumat klinikal
   • Melapor kes-kes penyakit berjangkit melalui E-notis
   • Sumber rujukan, penyelidikan, kajian dan pembelajaran.
   • Menguruskan notifikasi kanse
  4. Mengemaskini Rekod Pesakit.
   • Merging Data Pesakit (Merge MRN)
   • Laporan  pengemaskinian  rekod pesakit
  5. Koding  diagnosis kepada Borang Kemasukan Pesakit (PD301)
   • Koding  diagnosis (PD301)
   • Key in data  (PD301) setiap kemasukan pesakit ke wad.
  6. Key in data daily census PD 103 dari wad-wad.